Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Vyhodnocení programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR

Číslo úkolu: 4203

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Bc. Kristýna Kličková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Ivanka Součková, Mgr. Jiří Pokorný, RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Hodnocení nákladů a přínosů Vnitrostátního programu podpor do vinohradnictví a vinařství na roky 2014 – 2018 dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150

Struktura a termíny výstupů

Struktura: dle nařízení Komise (EU) č. 168/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (čl. 19 odst. 4 a přílohy III a IV)

Termín výstupů: 15. únor 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě