Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (Minář)

Číslo úkolu: 4523

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

a) Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI – ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika

b) Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI

c) Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI:

  • odborné materiály na elektronických nosičích
  • multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe
  • správa filmového archivu a videobanky MZe
  • kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe

Struktura a termíny výstupů:

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–c)
    Termín: červen 2018, prosinec 2018

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě