Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

Číslo úkolu: 4523

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

a) Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI – ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika

b) Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI

c) Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI:

- odborné materiály na elektronických nosičích

- multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe

- správa filmového archivu a videobanky MZe

- kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–c)

Termín: červen 2018, prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě