Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2018

Číslo úkolu: 4222

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Veronika Kohoutová, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Novotný, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Bc. Kristýna Kličková, Ing. Dan Král, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží, skopové maso a vejce ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.

Struktura a termíny výstupů

Na základě dostupných údajů o situaci a vývoji na světovém a evropském trhu s mlékem, hovězím, vepřovým, drůbežím, skopovým masem a s vejci zhodnotit vliv vývoje na zahraničních trzích na trh těchto komodit v ČR a na základě krátkodobých předpovědí ze zahraničních zdrojů predikovat vývoj produkce a vývoj na domácím trhu s uvedenými komoditami. (Přístup do databáze poplatek 5 000 EUR viz subdodávky.)

1. Vepřové maso, drůbež a vejce.

Termín: červen 2018

2. Hovězí maso, skopové maso, mléko.

Termín: září 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě