Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2018 (Kozlovská)

Číslo úkolu: 4520

Odpovědný řešitel: Hana Kozlovská

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Jiří Minář, Pavel Kalášek, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Alena Doubková, Ing. Iva Matějková

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

  1. Tisk situačních a výhledových zpráv živočišných a rostlinných komodit.

Struktura a termíny výstupů

  1. Tisk situačních a výhledových zpráv.
    Termín: průběžně
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě