Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2017

Číslo úkolu: 4520

Odpovědný řešitel: Hana Kozlovská

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Jiří Minář, Pavel Kalášek, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Alena Doubková, Ing. Iva Matějková

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

Tisk situačních a výhledových zpráv živočišných a rostlinných komodit.

Struktura a termíny výstupů

Tisk situačních a výhledových zpráv.
Termín: průběžně

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě