Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:

- vzdělávání pracovníků státní správy,

- vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů),

- vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

Specifikace a případná konkretizace aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu

Termín: červenec 2018, leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě