Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Technická podpora akcí Oddělení kabinetu ministra a Odboru kanceláře ministra (Minář)

Číslo úkolu: 4521

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář, vedoucí oddělení 1322

Spoluřešitelé: Alena Schmidtová, Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

  • Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra, jeho účasti na konferencích, seminářích, veletrzích, tiskových konferencích atd.

Struktura a termíny výstupů

  1. Průběžně po celý rok dle požadavku Oddělení kabinetu ministra 10030.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě