Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra

Číslo úkolu: 4521

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé Alena Schmidtová,: Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra, jeho účasti na konferencích, seminářích, veletrzích, tiskových konferencích atd.

Struktura a termíny výstupů

Podle požadavků kabinetu ministra.
Termín: průběžně celý rok

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě