Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

Číslo úkolu: 4204

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Veronika Kohoutová, RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Rozdělení české akvakulturní produkce uvedené na tuzemský trh (včetně zpracovaných ryb) v objemovém a finančním vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2017 včetně členění dle druhů ryb.

Struktura a termíny výstupů

Analýza uvádění produkce na tuzemský trh za rok 2017 na základě dotazníkového šetření.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě