Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

Číslo úkolu: 4123

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Tuzová

Spoluřešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Hana Baudisová, Ing. Jana Junghansová, Bc. Kristýna Kličková, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Potravinové ztráty a potravinový odpad při výrobě a zpracování potravin

b. Potravinový odpad při prodeji potravin – velkoobchod, maloobchod

c. Potravinový odpad – restaurace, jídelny, kavárny

d. Potravinový odpad v domácnostech, možnosti využití potravinového odpadu

Prohloubení informační základny v oblastech nepokrytých ve výstupu TÚ předchozího roku

V závislosti na disponibilitě dat a možnostech jejich získání

S přihlédnutím k tomu, zda se bude problematika potravinového odpadu generovaného domácnostmi řešit v rámci grantu na Mendelu nebo tvorba odpadu ze stravování v rámci TAČR.

Struktura a termíny výstupů

Jednotlivé fáze tematického úkolu:

1. Ukončení sběru dat

Termín: prosinec 2018

2. Zpracování získaných dat

Termín: únor 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě