Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

Číslo úkolu: 4232

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný

Spoluřešitelé: Ing. Terézia Bobošová, DiS, Ing. Kateřina Jochymková, Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Marcela Remešová, DiS.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a) Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2017 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků (dlouhodobý úkol řešený ÚZEI).

b) Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků

c) Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování révy vinné v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků

Struktura a termíny výstupů

1. Ekonomika pěstování chmele v ČR - odhad pro rok 2017.
Termín: květen 2018

2. Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2017.
Termín: září 2018

3. Ekonomika pěstování chmele v ČR - skutečnost za rok 2017.
Termín: říjen 2018

4. Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby a jejich vývoje v období 2013-2017.

5. Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě