Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Školení v právní oblasti - duševní vlastnictví

Číslo úkolu: 4402

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš Blažek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Zajistit školení v oblasti duševního vlastnictví pro vybrané zaměstnance MZe, zemědělskou a potravinářskou veřejnost a pro resortní organizace, zajistit vydání a distribuci certifikátu o absolvování. Ke školením zajistit kvalitní lektory, odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

Do 30. 6. 2018 první školení, do 31. 12. 2018 druhé školení. Témata budou specifikována dle požadavku MZe.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě