Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2016

Číslo úkolu: 4223

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Postavení ČR v agrárním obchodu EU.

b. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2017 v porovnání s průměrem předchozích pěti let.

c. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR.

d. Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/zpracovaných výrobků.

e. Součástí informační studie je posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA).

Struktura a termíny výstupů

1. Souhrnná informační publikace.
Termín: červen 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě