Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola

Číslo úkolu: 4417

Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Petřík

Spoluřešitelé: Ing. Iva Matějková

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

1) Příprava 10 čísel časopisu (o rozsahu 24-32 stran)

a) Zajištění příspěvků – článků, podkladů od autorů – či tvorba příspěvků vlastních ze zúčastněných aktivit a dalších získaných materiálů

b) Komunikace s autory, dopisovateli

c) Aktivní účast na akcích škol a dalších odborných aktivitách

d) Zpracování textů – odborně, gramaticky, stylisticky, technicky

e) Případná konzultace s redakční radou, s dalšími odborníky

f) Výběr článků a fotografického materiálu do jednotlivých rubrik

g) Zajištění fotografií

h) Spolupráce s technickou redaktorkou při sazbě

2) Zadání propagačních a povinných výtisků k tisku, jejich rozeslání

3) Propagace časopisu (např. formou soutěží a anket)

4) Zpřístupnění časopisu a jeho distribuce.

5) Zpracování autorských honorářů

6) Svolávání, zajištění a vedení redakční rady (2x ročně)

7) Technické zabezpečení vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola (redakční činnosti vykonávány v odboru Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly)

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu

Termín: červenec 2018, leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě