Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů

Číslo úkolu: 4206

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.,
RNDr. Pavel Froněk, CSc., Mgr. Jiří Pokorný, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Cenové transmise: přehled studií vybraných autorů a analýza možnosti jejich aplikace v ČR; výpočet transmisí pro odvětví mléko, vepřové a drůbeží maso.

Vývoj koncentrace v odvětví mléka, vepřového a hovězího masa.

Vývoj struktury a ekonomické situace zpracovatelského oboru masa, mléka a pečiva v ČR vůči sousedním zemím a významným obchodním partnerům (země Visegrádské čtyřky, Německo a Rakousko).

Struktura a termíny výstupů

Cenové transmise: přehled studií vybraných autorů a analýza možnosti jejich aplikace v ČR; výpočet transmisí pro odvětví mléko, vepřové a drůbeží maso.

Vývoj koncentrace v odvětví mléka, vepřového a drůbežího masa.

Vývoj struktury a ekonomické situace zpracovatelského oboru masa, mléka a pečiva v ČR vůči sousedním zemím a významným obchodním partnerům (země Visegrádské čtyřky, Německo a Rakousko).

Termín: září 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě