Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)

Číslo úkolu: 4237

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

ČÁST I: Modelovat dopad nového vymezení do ekonomiky podniků. Bude uvažována:

- změna zařazení LFA vs ANC

- nová výše sazeb

Farmy budou seskupeny do následujících kategorií:

- podle zařazení do ANC (H, O,S, N vyřazované a N nikdy nezařazené)

- podle faremního systému

- podle zatravnění

- podle výrobního zaměření

- podle velikosti

Bude provedeno porovnání skutečnosti roku 2016 a změna po promítnutí nových sazeb do této skutečnosti  (rozdíly ± v platbách na ha, v ekonomických výsledcích).

ČÁST II: Analýza dosavadního působení LFA pro hodnocení opatření LFA

ČÁST III.: Součinnost při obhajobě provedeného vymezení ANC a nastavení plateb při jednáních s orgány EU.

Struktura a termíny výstupů

ČÁST I+II.: Kontrolní termín plnění: 2. Q 2018

Termín výstupu (závěrečná zpráva): prosinec 2018

ČÁST III.: Průběžně na základě požadavků EK

Termín výstupu (závěrečná zpráva): prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě