Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných členských zemích EU

Číslo úkolu: 4235

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Analýza národních podpor v sousedních a zemědělsky vyspělých zemích. Porovnání státních podpor z hlediska sumy na hektar a na AWU v rámci celé EU, specifikovat podíl na HDP. Porovnat úroveň produktivity v zemědělské prvovýrobě.

Struktura a termíny výstupů

1. Porovnání v rámci celé EU, výběr porovnávaných zemí.

Termín: červen 2018

2. specifikace a porovnání konkrétních podpor ve vybraných členských zemích

Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě