Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2017 a v I. pololetí 2018 a ve 3. čtvrtletí 2018

Číslo úkolu: 4239

Odpovědný řešitel: Ing. Kateřina Jochymková

Spoluřešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Marcela Remešová, Ing. Terézia Bobošová, Ing. Jana Poláčková, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Iveta Bošková, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Hana Baudisová, Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Iveta Bošková Ph.D., Ing. Miluše Abrahamová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové rentability a souhrnné rentability vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby a sledování trendů v živočišné výrobě.

Predikce nákladů za rok 2017 a 2018 vychází z vývoje indexů cen vstupů do zemědělství (průměr od počátku roku 2017, stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých čtvrtletích 2017, kdy předchozí období = 100. Pro odhadované období budou použity hektarové výnosy, užitkovost zvířat a realizační ceny na základě údajů ČSÚ, či jiných dostupných reprezentativních zdrojů. S využitím podkladů z výše uvedených zdrojů bude vypočtena nákladová rentabilita. Podpory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny na základě výsledků modelu FARMA 4, který je v ÚZEI neustále vyvíjen.

Výstupy tematické úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci pracovních skupin k jednotlivým komoditám.

Struktura a termíny výstupů

1. odhad za rok 2017 – hlavní výkony RV a ŽV včetně zpracovaní metodiky odhadu nákladů a výnosů

Termín: únor 2018

2. odhad za 1. čtvrtletí 2018 – hlavní výkony ŽV

Termín: květen 2018

3. odhad za 2. čtvrtletí 2018 – hlavní výkony RV a ŽV

Termín: srpen 2018

4. odhad 3. čtvrtletí 2018 – hlavní výkony RV a ŽV

Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě