Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Podpora projektových (diverzifikačních) opatření PRV 2014 - 2020

Číslo úkolu: 4134

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: výzkum doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Ondřej Chaloupka, Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

V rámci úkolu se bude ÚZEI zabývat přípravou dat a získáváním dalších informací, znalostí a podkladů pro podporu a řízení následujících opatření PRV 2014 – 2020 (včetně získání dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření po roce 2020):

· Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (operace 6.4.3 a), 6.4.3 b))

· Spolupráce (operace 16.6.1.)

· Investice do hmotného majetku (operace 4.1.1 – podpory zaměřené na OZE)

1. Podpora vývoje pravidel a navazujících žádostí o dotace a o proplacení operací 6.4.3 a 16.6.1. a to i ve vztahu k sběru dat pro evaluaci PRV

2. Podpora případných aktualizací odpovídajících aktuálním dotačním kolům a zveřejňovaným výzvám

3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná, Příprava a aktualizace metodických postupů (16.6.1).

4. Provádění hodnocení žádostí o dotace a o proplacení v operaci 16.6.1.

Analýza a rozvoj metodik pro přípravu a hodnocení operací 6.4.3,16.6.1 a případně 4.1.1 PRV.

Struktura a termíny výstupů

Průběžné výstupy a Závěrečná zpráva

Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě