Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020

Číslo úkolu: 4105

Odpovědný řešitel: Ing. Jana Hlaváčková

Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Edita Turková, Ing. Jaroslav Pražan Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa

Věcný obsah úkolu

Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení následujících environmentálně cílených opatření PRV 2014-2020 (včetně získání dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření po roce 2020):

a. Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

b. Ekologické zemědělství (EZ)

c. Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)

1. Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Aktualizace zdrojových dat pro výpočet kalkulace újmy.

2. Zhodnocení jiných forem poskytování poradenství pro AEKO.

3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

4. Podpora případných aktualizací odpovídajících NV.

5. Koordinace činností v rámci Pracovní skupiny pro přípravu opatření pro životní prostředí pro programové období 2021-2027.

Struktura a termíny výstupů

1. Závěrečná zpráva.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě