Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů

Číslo úkolu: 4109

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných statků v rámci vztahů zemědělství k venkovu

1. Rozpracování analýzy příčinných a ekonomických vazeb s ohledem na institucionální uspořádání, náklady a další faktory v rámci poskytování veřejných statků a snižování záporných externalit (především vazeb v rámci jednotlivých částí strategie).

2. Naplňování databáze indikátorů pro naplňování cílů Strategie

3. Návrh potřebných šetření s harmonogramem a s odhadem finanční náročnosti

4. Provedení vybraných šetření tam, kde nejsou jinak dostupná data

5. Vypracování přístupu posouzení významu zjištěných hodnot ukazatelů pro hodnocení naplňování strategie

Struktura a termíny výstupů

1. Závěrečná zpráva.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě