Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Pasportizace oborových dat v resortu MZe

Číslo úkolu: 4524

Odpovědný řešitel: Michal Marhoun

Spoluřešitelé: Ing. Václava Lamačová, Kateřina Tužilová

Odpovědný pracovník: Ing. Oto Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

Předmětem úkolu je pokračovat v pasportizaci oborových dat na základě zpracované souhrnné tabulky TÚ 13/2016 jednotlivých organizací (35) v gesci MZe. Úkolem pasportizace oborových dat pro rok 2017 je provést zajištění Identifikátorů dat u 24 organizací a následně vytěžit a zajistit metadata z těchto organizací. V průběhu roku bude zároveň probíhat aktualizace metadat u již zpracovaných organizací a následné zpracování a auditování metadat u všech pasportizovaných údajů.Dílčími kroky úkolu jsou:

· sběr dat v dotčených jednotlivých organizacích,

· zpracování výstupů,

· vypracování pasportizačních listů,

· vytvoření databáze sesbíraných dat jednotlivých organizací.

Výstup: Zpracovaná souhrnná tabulka organizací a jejich pasportizovaných dat, které mají význam pro následné efektivní pořizování, analyzování a auditování dat v resortu MZe.

Struktura a termíny výstupů

Pasportizační listy jednotlivých organizačních útvarů MZe

Výstupy z databáze metadat MZe

Termín: 31. 12. 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě