Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Pasportizace oborových dat v rámci MZe a resortních organizací (Marhoun)

Číslo úkolu: 4524

Odpovědný řešitel: Michal Marhoun

Spoluřešitelé: Ing. Václava Lamačová, Kateřina Tužilová

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček MBA

Věcný obsah úkolu

Tematický úkol navazuje na TÚ 13/2016 a TÚ 15/2017.

Pasportizace oborových dat u resortních organizací

V průběhu roku 2018 budou aktualizovány pasportizační listy všech organizací resortu MZe. Zároveň budou získána (vytěžena) metadata ze všech resortních organizací MZe.

Dílčími kroky úkolu jsou:

 • Aktualizace identifikátorů dat všech organizací resortu MZe;
 • Aktualizace informací o využívaných elektronických rozhraních všech organizací resortu MZe;
 • Aktualizace/zpracování přehledu činností všech organizací resortu MZe;
 • Stahování a aktualizace metadat ze všech organizací resortu MZe;
 • Identifikace metadat;
 • Vytvoření databáze získaných metadat ze všech organizací resortu MZe;

Pasportizace oborových dat v rámci MZe

V průběhu roku 2018 budou získány pasportizační listy ze všech organizačních útvarů MZe.

Dílčími kroky úkolu jsou:

 • Sběr identifikátorů dat ze všech organizačních útvarů MZe;
 • Sběr informací o využívaných elektronických rozhraních v rámci všech organizačních útvarů MZe;
 • Zpracování přehledu činností všech organizačních útvarů MZe;
 • Vypracování metodik pro nejefektivnějších stažení metadat;
 • Stahování metadat v rámci všech organizačních útvarů MZe;
 • Identifikace metadat;
 • Vytvoření databáze získaných metadat v rámci všech organizačních útvarů MZe;

Struktura a termíny výstupů

 1. Pasportizace oborových dat u resortních organizací
  Aktualizace pasportizačních listů všech organizací resortu MZe
  Výstupy z databáze metadat všech organizací resortu MZe
  Termín: 31. 12. 2018

 2. Pasportizace oborových dat v rámci MZe
  Pasportizační listy jednotlivých organizačních útvarů MZe
  Výstupy z databáze metadat MZe
  Termín: 31. 12. 2018

 

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě