Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-2020

Číslo úkolu: 4205

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

ÚZEI poskytne ŘO OP Rybářství odborné poradenství při realizaci evaluačních aktivit plánovaných pro OP Rybářství 2014–2020. V souladu s evropskými předpisy bude v roce 2018 zahájeno hodnocení principů 3E (účinnosti, účelnosti a úspornosti) jednotlivých intervencí OP Rybářství 2014–2020. ŘO OP Rybářství bude za tímto účelem realizovat veřejnou zakázku na externího evaluátora, který v úvodní fázi evaluace nastaví detailní metodiku výše uvedeného hodnocení. Metodika bude následně předána ÚZEI, který provede odbornou oponenturu s cílem posoudit vhodnost navrhovaných metodických postupů.

Struktura a termíny výstupů

Oponentský posudek k metodice hodnocení OP Rybářství 2014-2020

Termín: 2. polovina roku 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě