Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

a) Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.

b) Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.

c) Hodnocení receptur pro Příručku o výpočtu výživové hodnoty pro provozovatele potravinářských podniků

d) Propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR.

e) Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.

f) Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.

g) Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.

h) Administrace Centra.

i) Propagace DB složení potravin

Struktura a termíny výstupů

Jednotlivé fáze tematického úkolu:

Průběžná zpráva

Termín: červen 2018

Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením

Kopie subdodavatelských faktur

Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě