Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

Číslo úkolu: 4221

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr Novotný, Ing. Ivanka Součková, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Václava Peřinová, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Kristýna Decheťová, Bc. Kristýna Kličková, Ing. Dan Král, Ph.D., Ing. Martina Andrýsková

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ a TISČR SZIF.

b. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen v ČR s vybranými zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2018 u všech jmenovaných komodit.

Struktura a termíny výstupů

1. Krátkodobé predikce cen vybraných komodit (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mák, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, vejce) a výrobků z nich vyráběných a dále lahvového vína (bílého a červeného) v měsíčních intervalech po celý rok a hroznů moštových v měsíčních intervalech v období září‑prosinec.

Termín: ve 2. polovině každého následujícího měsíce (12 x ročně),

2. Komparace cen vybraných zemědělských komodit ČR s vybranými zeměmi EU.

Termín: po ukončení každého pololetí – tj. červenec 2018 a leden 2019

V písemné i elektronické podobě.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě