Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství ve školách

Číslo úkolu: 4418

Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Petřík

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Marketingová a komunikační strategie v rámci Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství ve školách.

Předmětem plnění je navržení koncepce jednotné propagace středních zemědělských škol pomocí marketingové strategie na období 2018-2021.

Cílem plnění je pomocí provedených analýz a výzkumů navrhnout marketingovou strategii, která pomůže prostřednictvím středních zemědělských škol:

· zvýšit zájem o studium na středních zemědělských školách

· zlepšit pozitivního povědomí o českém zemědělství jako takovém

Celé plnění bude obsahovat metodickou část, analytickou část, vlastní návrh marketingové strategie a realizaci povinné části marketingové strategie.

Povinné části marketingové strategie:

Příručka (pracovní sešit)

Semináře (školení příručky)

Pilotní projekt (aplikace příručky)

Struktura a termíny výstupů

1. výstup: březen 2018 — Návrh jednotné marketingové strategie pro střední zemědělské školy v České republice na období 2018–2021

2. výstup: březen 2018 — Příručka

3. výstup: červenec 2018 — zpráva z plnění zakázky na MS

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě