Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Jednotlivé fáze funkčního úkolu:

a) Vyhodnocení studia 7. kola e‑learningového kurzu
(7. skupina inspektorů, 80 účastníků – studium od 1. října 2017 do 30. dubna 2018)

T: červen 2018

b) Vystavení certifikátů úspěšným absolventům 7. kola e learningového kurzu

T: červenec 2018

c) Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e‑learningového kurzu

T: září 2018

d) Příprava a zahájení 8. kola e‑learningového kurzu
(8. skupina inspektorů, 80 účastníků - studium od 1. října 2018 do 30. dubna 2019),

T: do konce září 2018

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu

Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě