Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

a) Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám / kontrolní dny TÚ, min. 2x za rok

T: Průběžně

b) Dokončení zajištění schvalovací doložky MŠMT pro elektronickou učebnici pro žáky 2. st. ZŠ k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, vč. pracovních listů, Soubor znalostních testů k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ a metodiku pro učitele.

T: do 15. 12. 2018

c) Úpravy e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ na základě dotazníkového šetření po ukončení druhého kola užívání kurzu

T: do 31. 12. 2018

d) Zahájení realizace třetího kola školení pro žáky středních škol na školní rok 2018/2019 formou
e-learningového kurzu.

T: od 1. 10. 2018

Struktura a termíny výstupů

Ukončení prací do 31.12.2018.

Kontrolní dny 2x ročně.

Roční souhrnná zpráva

Termín: 31.1.2019.

Základní struktura zprávy:

− stručné zhodnocení plnění TÚ a vyjádření k neuskutečněným aktivitám,

kopie zápisů z kontrolních dnů.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě