Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech

Číslo úkolu: 4112

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

a. Vyhodnocení postupu plnění strategie rezortu v oblasti zemědělství a potravinářství za období 2015-2017.

b. Opatření v rámci implementace strategie pro dosahování cílových stavů indikátorů vztažených k zemědělství a potravinářství k horizontu 2020.

c. Podklady pro zaměření Společné zemědělské politiky EU z hlediska strategických cílů rezortu.

Struktura a termíny výstupů

1. Vyhodnocení postupu plnění strategie rezortu v oblasti zemědělství a potravinářství za období 2015 – 2017 ve vztahu k horizontu 2020 v pojetí a struktuře dohodnuté v rámci TÚ v roce 2016.

T: v souladu s termíny zpracování Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2017;

Konečný termín: červen 2018

2. Možná další (doplňující) opatření v rámci implementace strategie pro dosahování cílových stavů indikátorů vztažených k zemědělství a potravinářství k horizontu 2020 a 2025, v návaznosti na zaměření a opatření Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě