Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4522

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

- Grafické zpracování tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace odboru 18110 mimo plán publikačních činností MZe na rok 2018

T: Průběžně

- Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů ICBP

T: Průběžně

- Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění

na webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens

T: průběžně

- Tvorba kopií na mediích CD/DVD/Flashdisk v rozsahu do 1 500 ks (Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, testy, „Jíme zdravě a s chutí“ - program do interaktivních tabulí ZŠ aj.). Materiálové náklady zajištěny z TÚ Projekt podpory zdraví (64/2018).

T: průběžně

- Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 18110
(max. 10 akcí/rok)

T: průběžně

- Tvorba video výstupů /audio/video/ (max. 2 /rok)

- Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit a účast na 2 kontrolních dnech TÚ

T: průběžně

Struktura a termíny výstupů

Roční souhrnná zpráva:

Termín: 31. 1. 2019

Termín předání práce: 31. 12. 2018

- Kontrolní den 2x za rok

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě