Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin (Minář)

Číslo úkolu: 4522

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

 • Grafické zpracování tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace odboru 18110 mimo plán publikačních činností MZe na rok 2018
 • Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů ICBP
 • Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens
 • Tvorba kopií na mediích CD/DVD/Flashdisk v rozsahu do 1 500 ks (Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, testy, „Jíme zdravě a s chutí“ - program do interaktivních tabulí ZŠ aj.). Materiálové náklady zajištěny z TÚ Projekt podpory zdraví (64/2018).
 • Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 18110
  (max. 10 akcí/rok)
 • Tvorba video výstupů /audio/video/ (max. 2 /rok)
 • Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit a účast na 2 kontrolních dnech TÚ

Roční souhrnná zpráva:

 1. seznam graficky a redakčně zpracovaných položek
 2. seznam seminářů, přednášek
 3. seznam posterů 
 4. počet vyrobených nosičů
 5. vyjádření k neuskutečněným aktivitám
  Termín: 31. 1. 2019
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě