Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Digitalizace a restaurování fondu KAŠ

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Doboš, Lenka Nushartová

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Digitalizace fondu KAŠ:

· výběr dokumentů pro digitalizaci,

· zpracování a podání projektu na MK ČR,

· skenování dokumentů a zpracování metadat,

· zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům,

· správa a údržba systému Kramerius,

· správa a údržba digitalizační linky,

· dlouhodobé uchování dat v ÚZEI (Long Term Preservation),

· předávání dat do Národní digitální knihovny.

Restaurování fondu KAŠ:

· zrestaurování a konzervace vzácných a historických tisků,

· mechanická očista dalších vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických podmínkách,

· zhotovení odborného restaurátorského postupu vč. odhadu ceny za zrestaurování podle potřeby ve vztahu k realizaci stávajícího restaurátorského postupu,

· vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů,

· zpřístupnění bibliografických záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online katalogu,

· příprava a podání projektu pro získání dotace v rámci programu VISK 7,

· zajištění výroby ochranných obalů z nekyselé lepenky pro vytipované knihovní dokumenty ohrožené degradací kyselého papíru. Měření vlhkosti fondu v depozitu a průběžné monitorování stavu. Měření kyselosti fondu, nákup přístroje na měření kyselosti fondu.

Struktura a termíny výstupů

Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.

Termín: červenec 2018, závěrečná zpráva leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě