Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Demonstrační farmy

Číslo úkolu: 4409

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek, Ing. Daniela Doudová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Podpora při výběru Demonstračních farem v roce 2018 a příprava na rok 2019:

• Příjem projektů, formální kontrola.

• Zajištění odborných stanovisek pro rozhodování komise.

• Účast na garantem organizovaných kontrolách akcí
Demonstračních farem.

Příprava systému Demonstračních farem pro rok 2019.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.

Termín: leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě