Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Další rozpracování kvantifikace ekonomické újmy zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodních nádrží

Číslo úkolu: 4115

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Úkol navazuje na mimořádný tematický úkol Kvantifikace ekonomické újmy zemědělcům hospodařících v OPVN, který MZe zadalo ÚZEI v roce 2017. V něm ÚZEI testoval možnost posouzení kalkulace újmy na metodické bázi výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, které ÚZEI spravuje a vyvíjí. Výsledky řešení poukázaly na nutnost přistoupit ke kalkulaci ve větším detailu; za žádoucí se považuje rozbor technologického postupu pěstování vybraných plodin v OPVN a mimo OPVN včetně jeho vyjádření v peněžních jednotkách. K řešení budou využity agronormativy a metodika, kterou spravuje a vyvíjí VÚZT. Technologické postupy by měly zohlednit podmínky pro pěstování vybraných plodin dvě modelová území, OPVN Švihov a OPVN Fryšták.

Struktura a termíny výstupů

Ekonomika pěstování plodin na základě metodiky a ekonomických VÚZT: 1.Q 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě