Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2018

Číslo úkolu: 4224

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2018.

b. Hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu.

c. Zpracování v hodnotovém i množstevním vyjádření.

d. Analýza jednotkových vývozních a dovozních cen.

e. Tabulkové a grafické výstupy.

Struktura a termíny výstupů

1. 4 x stručný čtvrtletní komentář na web + tabulky dle zadání.

2. - Termín – do 3. pracovního dne po zveřejnění dat za celé čtvrtletí každého druhého měsíce navazujícího na konec čtvrtletí (únor, květen, srpen, listopad).

3. - 2 x souhrnná pololetní informační publikace

4. - Termín vydání – vždy 2 měsíce po skončení pololetí r. 2018 (únor, srpen)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě