Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství

Číslo úkolu: 4217

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Lenka Doležalová, Ing. Jan Drlík, Jan Karas, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Vyhodnocení empirického výzkumu ve vazbě na vstupní statistické analýzy.

b. Analýza dat o absolventech zemědělských oborů středních škol (zdroj: NÚV).

c. Analýza uplatnitelnosti absolventů zemědělských oborů středních škol na trhu práce (nezaměstnanost absolventů zemědělských oborů, zdroj: NÚV).

d. Empirický výzkum potřeby pracovních sil a uplatnění absolventů SZŠ v zemědělských podnicích (dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory v zemědělských podnicích).

e. Vyhodnocení empirického výzkumu ve vazbě na vstupní statistické analýzy.

Bližší specifikace na základě průběžných konzultací s MZe.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu

Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě