Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby

Číslo úkolu: 4110

Odpovědný řešitel: Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Humpál

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1. Analýza a souhrn podpor vybraných komodit živočišné výroby v rámci SZP ve vybraných členských státech a srovnání se situací v ČR.

2. Pro analýzu budou využita data z databáze Eurostatu (DG Competition a DG Agriculture), dokumenty o aplikaci podpor živočišné výroby v rámci Programu rozvoje venkova zjištěné zastupitelskými úřady a další zdroje.

Struktura a termíny výstupů

Přehledy podpor budou uváděny v tisících EUR včetně případných podmínek, a to u všech vybraných členských zemí EU jednotně.

Termín pro upřesnění zadání výběru členských zemí a zdůvodnění výběru – únor 2018

Termín: duben 2018: průběžná zpráva o postupu řešení

Termín: čtvrtletní zprávy o postupu zpracování

Konečný termín: říjen 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě