Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

Číslo úkolu: 4225

Odpovědný řešitel: Ing. Ilona Mrhálková

Spoluřešitelé:, Ing. Helena Sekavová, Ing. Jana Junghansová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Vývoj celkové spotřeby potravin a spotřeby podle sociálních skupin, predikce spotřeby.

b. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních výrobků na celkové spotřebě.

c. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za potraviny, nápoje a tabák.

d. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu potravin.

e. Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží a spotřebitelské preference.

Struktura a termíny výstupů

1. Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin, vývoj vnitřního trhu.
Termín: červen 2018

2. Vývoj spotřeby potravin, kritéria jejího hodnocení a predikce.
Termín: listopad 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě