Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

Číslo úkolu: 4111

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Jan Boudný, Ing. Kateřina Jochymková, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Dan Král, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Jedná se o aktualizaci výstupů ÚZEI, které již byly MZe poskytnuty v roce 2015 v rámci MTÚ pod názvem: „Zavedení nového dotačního titulu mléčného skotu, sektoru chovu prasat a drůbeže“ pod označením TÚ 4102.

V rámci tohoto nového národního dotačního programu „Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“, bude v roce 2018 nutná průběžná spolupráce na případných úpravách a doplnění již provedených kalkulací sazeb u podprogramů týkajících se Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, drůbeže, prasat a masného skotu.

Úkol je zadáván - na základě následujících požadavků:

- správné nastavení předpokládané maximální výše podpor, které je nezbytné ke stanovení ročního maximálního celkového objemu finančních prostředků pro chovatele, kteří se zapojí do dotačního programu „Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“.

Dle podkladů uvedených v původním zadání úkolu je nutné vycházet ze sazby uvedené v pokynech EU* a počtu chovatelů, kteří by se zapojili do režimu jakosti, což je podmínkou pro tento dotační program – 500 EUR/VDJ ročně.

* 2014/C 204/01 – Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (1.1.9 – Podpora na účast producentů zemědělských produktů v režimech jakosti).

Struktura a termíny výstupů

1. Po vyhodnocení.
Termín: do konce roku 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě