Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Agrární trh práce

Číslo úkolu: 4215

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Lenka Doležalová, Ing. Jan Drlík, Jan Karas, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Ing. Martina Harvilíková, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a) Vývoj agrární zaměstnanosti (celkem a strukturovaně podle právních forem podnikání, regionů a vybraných socioekonomických a demografických kritérií).

b) Vývoj agrární nezaměstnanosti.

c) Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory.

d) Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku v sektoru.

e) Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU.

f) Predikce potřeby pracovníků v zemědělství s ohledem na scénáře budoucího vývoje agrárního sektoru; výchozí scénář bude postaven na parametrech Strategie 2030.

g) Vývoj mzdové situace zemědělců (vč. regionálních aspektů, dle profesních tříd CZ-ISCO aj.) a disparity zemědělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství.

h) Vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR, vč. porovnání vybraných ukazatelů za podniky fyzických a právnických osob).

Struktura a termíny výstupů

1. Úroveň příjmů podnikatelů v zemědělství (doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.)

Termín: červen 2018

2. Agrární trh práce (PhDr. Daniela Spěšná)

Termín: listopad 2018

3. Predikce potřeby pracovníků v zemědělství (Ing. Jan Drlík)

Termín: 15. prosince 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě