Odborný servis pro MZe v roce 2018

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2018 (Kozlovská)

4521

Technická podpora akcí Oddělení kabinetu ministra a Odboru kanceláře ministra (Minář)

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin (Minář)

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (Minář)

4524

Pasportizace oborových dat v rámci MZe a resortních organizací (Marhoun)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě