Číslo projektu: 1125

Název projektu:

Vztah národních (lokálních, republikových) predikcí k širšímu makroekonomickému prostoru (Pokorný)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Jiří Pokorný

Cíl projektu:

  1. Zpracovat možnosti nástrojů sloužících k charakterizaci (predikci) a tím i k podpoře vybraných ekonomických ukazatelů zemědělství, popř. jeho odvětví.
  2. Formulace příčinných vztahů, nebo alespoň paralelních, mezi predikcemi ekonomiky vybraných komodit v souvislosti s hospodářsko‑politickými opatřeními a skutečným vývojem ekonomiky těchto komodit.
  3. Identifikace možných zlomů v budoucím vývoji ekonomiky u některých komodit v souvislosti s vývojem klimatických a jiných podmínek ve světovém kontextu.
  4. Nalezení vztahu národních predikcí ČR k vývoji makroekonomických ukazatelů v sousedních státech, zemích EU apod.
  5. Kvantifikace naplnění dlouhodobých predikcí ÚZEI a jiných organizací (OECD, Evropská komise aj.).
  6. Rozbor některých predikčních a evaluačních modelů zemědělské ekonomiky.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě