Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (Hloušková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zuzana Hloušková

Cíl projektu:

Analýza výsledků vícekriteriálního zhodnocení zemědělských podniků zastoupených v šetření FADN CZ.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě