Číslo projektu: 1128

Název projektu:

Rozvoj databáze normativů zemědělských výrobních technologií (Hruška)

Odpovědný řešitel:

Ing. Martin Hruška

Cíl projektu:

Kompletace strukturované databáze parametrů pěstebních technologií k vybraným oceňovacím plodinám s propojením na podrobné informace o zařazených strojích a soupravách.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě