Číslo projektu: 1115

Název projektu:

Řízení rizik v zemědělství – možnosti zdokonalení systému v ČR v kontextu SZP 2020+ (Vilhelm)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl projektu:

Analýza poznatků z deskripce a komparativní analýzy zkoumání současného stavu systémů řízení rizik zemědělského sektoru v rámci SZP EU a USA provedené v roce 2017 s akcentem na posouzení využitelnosti pro doporučení formy podpory zemědělského risk managementu pro podmínky ČR, charakterizované významnou rolí velkých obchodních korporací zajišťujících zemědělskou produkci, a ve výhledu návrhů společné zemědělské politiky po roce 2020.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě