Číslo projektu: 1297

Název projektu:

Prediktivní modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR (Hlavsa)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Cíl projektu:

Zdokonalení vyhodnocování životaschopnosti farem v méně příznivých oblastech ČR.

Dílčí cíle:

Agrárně-ekonomický:

  • identifikace prediktorů životaschopnosti
  • tvorba vícerozměrného skóre životaschopnosti

Metodologický:

  • testování vhodných postupů prediktivního modelování
  • výběr odpovídajících prediktivních modelů
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě