Číslo projektu: 1127

Název projektu:

Poznání struktury komunálního odpadu generovaného spotřebiteli ve vybraných lokalitách (Tuzová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Cíl projektu:

Popsat strukturu komunálního odpadu generovaného spotřebiteli ve vybraných lokalitách a určit podíl potravinového odpadu v rámci komunálního odpadu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě