Číslo projektu: 1110

Název projektu:

Nové postupy v modelování agrárního sektoru AGRO-2018 (Chaloupka)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Ondřej Chaloupka

Cíl projektu:

  1. Permanentní zdokonalování modelu AGRO-2017 a vývoj modelu AGRO-2018 spolu s cenovými transmisemi všech sekcí modelu.
  2. Zvláštní pozornost bude věnována prověřování, dokončování a analýze potravinářského průmyslu.
  3. Modelování ekonomického vývoje agrárního sektoru pomocí modelu AGRO-2014 v návaznosti na pravidelné predikce rentability zemědělských komodit.
  4. Pravidelné sledování aktuálního vývoje trhu a spotřebitelské poptávky vybraných potravin na bázi údajů firmy GfK, příp. AC Nielsen v návaznosti na modelovaný vývoj agrárního sektoru (bod 1).
  5. Pravidelné vyhodnocování ekonomické regulérnosti fungování trhu se zemědělskými a potravinářskými komoditami (domácí producenti versus zahraniční konkurence).
  6. Aplikace modelu AGMEMOD v rámci ÚZEI pro efektivnější a rychlejší řešení TÚ a MTÚ. Zapojení ÚZEI do řešitelského týmu, které spravuje, rozšiřuje, rozvíjí a využívá model AGMEMOD.
  7. Modelování citlivých komodit.
  8. Modelování energetického potenciálu zemědělství.
  9. Vytvoření modelu predikce spotřebitelských cen vybraných komodit.
  10. Vytvoření modelu užití půdního fondu.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě