Číslo projektu: 1292

Název projektu:

Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením na podmínky v EU (Voltr)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl projektu:

Vypracovat dopadovou analýzu pro posouzení dopadů navrhovaných změn legislativy ČR vzhledem ke stávajícímu stavu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě