Číslo projektu: 1254

Název projektu:

Chráněné zeměpisné označení České pivo (Plášil)

Odpovědný řešitel:

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Cíl projektu:

Analyzovat, chráněné zeměpisné označení České pivo, a to od vzniku podání přihlášky, přes analýzu procesu od přihlášení do registrace, analýza definice a podmínek včetně výrobních pro získání tohoto chráněného označení. Analýza, kdo a jak a s jakými výsledky kontroluje, zda jsou opravdu podmínky pro používání ochranné známky u těch, co ji již používají či chtějí používat dodržovány. Analýza pivovarů, které tuto známku mohou používat a jejich portfolia u kterého ji používají. Příprava otázek do dotazníku sloužícího pro zjištění motivace pivovarů (těch kteří známku již používají) ji získat a používat, jaké to že tuto známku mají má pro ně benefity či jaké to má a mělo naopak komplikace.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě